Disclaimer

Zonder schriftelijke toestemming van CrossWise HRM & Salaris is het niet toegestaan om (de) inhoud en/of delen van deze website, in tekstuele en (audio)visuele content,  te gebruiken. De website inclusief haar content  zijn beschermd middels het auteursrecht, waarbij de rechten berusten bij CrossWise HRM & Salaris en/of haar wettelijk vertegenwoordiger.

Aansprakelijkheid

Alle informatie op deze site is met zorg samengesteld en gepubliceerd. Het is echter mogelijk dat de informatie die op deze site niet actueel, onvolledig c.q. onjuist is. De op, of via deze site aangeboden informatie, al dan niet van derden, mag niet aangezien of gebruikt worden als (bindend) advies. Het gebruik van de informatie op deze site en/of alle hierop gemaakte beslissingen zijn voor uw eigen rekening en risico. CrossWise HRM & Salaris aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site, (on)bereikbaarheid van de site of ter beschikking gestelde tools. Hiertoe valt ook elke verwijzing naar websites van derden.

Ga naar de disclaimer correspondentie

Ga naar het cookie- & privacybeleid